Zajęcie dla dzieci 7-11 lat Jafa Kids „Nasz Bóg jest MEGA”.

Zajęcia JafaKids prowadzimy dla dzieci z klas 1-5 szkoły podstawowej. Chcemy dzielić się swoją wiarą, doświadczeniem działania Boga oraz naszymi pasjami. Każde spotkanie składa się z dwóch części. Cześć pierwsza to spotkanie z Bogiem w różnorakich formach: wspólne uwielbienie, modlitwa, świadectwa, rozmowy oraz czytanie i poznawanie Biblii. Część druga to odkrywanie i rozwijanie talentów poprzez prowadzone różnorodne ciekawe warsztaty. Jednym z ważnych celów tych spotkań jest budowanie relacji, tworzenie środowiska wiary, które będzie wzmacniać i kształtować ich „wewnętrznego człowieka” i utwierdzać w przekonaniu, ze nasz Bóg żyje, działa i jest MEGA!

Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca od 10:00 do 13:00.

Mail: kids@wspolnotajafa.pl

Lider:

Anna Kmiecik

Szukająca możliwości jak pomagać młodemu pokoleniu poznać bliżej Jezusa 😉 W Jafie koordynuje działania służb JafaKids, JafaTeens i Licealnej – czyli dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Animatorzy:

Grupa klasa 1-3

Bożena i Dariusz Wojdan

Darek: Od wielu lat zaangażowany w życie Kościoła Krakowskiego. Organizator rekolekcji i konferencji dla dorosłych i młodzieży. Uczestnik Studium Teologii Rodziny w Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT), kursu „Leadership Training Course LTC” prowadzony przez ICCRS z Watykanu oraz kursu Służebnego Przywództwa prowadzoną przez Międzynarodową Służbę CHARIS powstałą z inicjatywy papieża Franciszka.

Członek zespołu Sekretariatu Nowej Ewangelizacji w diecezji krakowskiej. Mentorem, członkiem programu WINGS.

Wraz z żoną Bożenką jest Liderem Założycielem Katolickiej Wspólnoty JAFA. We wspólnocie odpowiedzialny za posługę ewangelizacyjną JafaKids wśród dzieci. Z zawodu i wykształcenia informatyk. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trzech córek. Jego pasją jest stwarzać przestrzeń do działania dla Młodego Pokolenia. Kocha słodycze i pływanie stylem motylkowym.

Bożenka: Od dziecka rozkochana w Jezusie Chrystusie. Od wielu lat zaangażowana czynnie w życie Kościoła. Wraz z mężem Dariuszem jest Liderem Założycielem Katolickiej Wspólnoty JAFA w Krakowie. We wspólnocie odpowiedzialna za posługę ewangelizacyjną JafaKids.

Członek zespołu Sekretariatu Nowej Ewangelizacji w diecezji krakowskiej. W życiu prywatnym jest szczęśliwą żoną, mamą i babcią.

Z wykształcenia księgowa oraz technik odzieżowy z zamiłowaniem do rękodzieła i z artystycznym podejściem do rzeczy użytkowych.

Ukończyła Studium Teologii Rodziny w Krakowie na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT), Kurs Służebnego Przywództwa zorganizowany przez Międzynarodową Służbę CHARIS. Jednym z ciekawszych doświadczeń w jej życiu był udział w Chrześcijańskiej Szkole Twórczości i Tańca z Flagami prowadzonej przez Iwonę Dreger we Wrocławiu. Jej ulubiony fragment Słowa Bożego: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).

Grupa klasa 4-5

Gabriela Tondos

Jest studentką Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Ochrony środowiska z sercem pełnym pasji do pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Chce dzielić się z nimi swoim zamiłowaniem do tworzenia warsztatów artystycznych, tak by sami mogli odkrywać swoje zdolności i obdarowania.
Jej pragnieniem jest obudzić w młodym pokoleniu głód poznawania Boga i świadomość, że bycie Jego dzieckiem to wielki zaszczyt i cudowna przygoda.