Królewski weekend JafaTeens i JafaYouth w Piwnicznej za nami! 🏞️😁❤️

Co zapamiętamy? Wieczorną modlitwę, lekcję savoir-vivre’u, której udzieliła nam Zosia, konferencje Alexa, wycieczkę w pięknym jesiennym klimacie, grupki, pyszne pierogi i co najważniejsze, zapamiętamy, że….

Jestem synem Króla! 🤴👑

Jestem córką królewską! 👸👑